• کابلشوها و رابطهای مسی و آلومینیوم
  • کابلشو و رابط های بی متال (DTL1,DTL2)
  • کلمپ های بی متال (B1,B2,B3)

 

 

 

ویژگیها:

 

  • کابلشوها و رابط های مسی با خلوص 99/9 می باشد
  • مطابق استاندارد DIN تولید می گردد.
  • روکش آن قلع اندود می باشد
  • در مدلهای مختلف ( زاویه دار و سوراخ دوبل ) تولید می گردد.
  • اتصالات بیمتال با جوش غیرقابل تفکیک و طبق استاندارد DIN تولید می گردد.