• سیمگیرهای انتهایی سه پیچه 70
  • سیمگیرهای انتهایی چهار پیچه 120
  • انواع کلمپ جمپر ( تخت ، چنگکی , انشعاب)

ویژگیها :

  • روش تولید قطعات به صورت دایکاست می باشد.
  • جنس آلومینیوم از A413/1 می باشد.
  • خط تولید دارای تاییدیه QCP می باشد.
  • کلیه تولیدات دارای تاییدیه پژوهشگاه نیرو می باشد.