• کلمپ آویز فشار ضعیف
  • کلمپ آویز فشار متوسط
  • کلمپ انتهایی فشار ضعیف
  • کلمپ انتهایی فشار متوسط
  • کلمپ خاردار مشترکین و روشنایی
  • کلمپ ارتباط خط
  • انواع اند کپ


ویژگی ها:

  • قسمت های پلاستیکی از جنس پلی آمید و مقاوم به نور خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف می باشد
  • قسمتهای آلومینیومی آن از استحکام و کشش بالا و مقاوم در برابر خوردگی محیطی برخوردار می باشد.
  • قسمتهای دندانه دار از جنس آلیاژ مس و قلع اندود می باشد