• صفحه ارت اتمایز
  • میله ارت اتمایز
  • آند محافظ صفحه ارت
  • حوضچه ارت
  • محلول کاهنده مقاومت زمین

 

ویژگیها

  • روکش مس با خلوص 99 درصد تولید می گردد.
  • روکش آن غیر قابل تفکیک و پارگی می باشد.
  • به علت یکپارچه بودن روکش مس امکان نفوذ آب به داخل میله و صفحه غیر ممکن است

 

آند محافظ صفحه ارت

با استفاده از این آند عمر صفحه ارت را 5 الی 10 سال بالا میبرید.

 

محلول کاهنده مقاومت زمین

با استفاده از این محلول در اطراف میله ارت مقاومت خاک را کاهش داده  و در نتیجه مقاومت چاه را 3 الی 5 اهم کاهش می دهید

 

حوضچه ارت :

جنس این حوضچه از پلی اتیلن بوده و بسیار سبک و مقاوم می باشد.