•  
  • یو شکل
  • کله گاوی
  • آی بال
  • مهره چشمی
  • گوشواره مهار
  • دالی مهار
  • نعلی شکل

 

ویژگیها :

  • تولید شده هم بصورت فولاد فورج و هم به صورت ریخته گری داکتیل
  • ضخامت آبکاری گالوانیزه گرم با پوشش بیش از 100 میکرون
  • دارای استحکام و کشش بسیار بالا