• پیچ و مهره یکسر رزوه
  • پیچ و مهره دو سر رزوه
  • پیچ و مهره دم خوکی

ویژگیها:

  • ابعاد طبق استاندارد شرکتهای توزیع برق
  • رزوه ها به روش رولینگ می باشد
  • ضخامت گالوانیزه گرم با پوشش بیش از 80 میکرون