• خاک بنتونیت اکتیو
 • خاک کاهنده مقاومت زمین TK1
 • خاک سوپر جاذب ژله ای Tk2
 • خاک کنستانتره TK3

 

TK1

این خاک با فرمالاسیون استاندارد جهت استفاده در تمام مناطق با قابلیت انتقال جریان الکتریکی بسیار عالی تولید و در بسته بندی های مقاوم به وزن 15 کیلو عرضه می گردد.

ترکیبات
 • بنتونیت میکرونیزه
 • نمک گرانول
 • زغال صنعتی میکرونیزه
 • پودر فلزات
 • سایر افزودنیهای معدنی همساز با محیط زیست

 

TK2

این خاک جهت استفاده در مناطق کم آب و خشک با قابلیت انتقال الکتریکی بسیار عالی تولید گردیده و با توجه به فرمالاسیون ویژه قابلیت جذب رطوبت به میزان 2.5 برابر بیش از خاکهای معمولی را داراست وهمچنین  قادر است رطوبت جذب شده را برای مدت طولانی در خود حفظ کند

ترکیبات
 
 • بنتونیت میکرونیزه
 • نمک گرانول
 • ترکیبات گرانیتی
 • مواد پلیمری
 • پودر فلزات
 • ترکیبات ضد خوردگی

TK3

محصولی جدید که با ترکیب یک کیسه از آن با خاک رس دیگر احتیاجی به استفاده از خاک بنتونیت در چاه نمی باشد. این محصول فاقد ا سید باز و فلزات سنگین و سمی جایگزین بسیار مناسبی برای خاک های بنتونیت معمول می باشد.

ترکیبات

 • نانو گرافیت
 • نانوکربن
 • پلیمرهای نگه دارنده رطوبت
 • مواد بازدارنده خوردگی inhibitor.