• کراس آرم
  • سکو ترانس
  • سکو کت اوت
  • سکو تابلو
  • جلو بر
  • بریس پایه مقره

ویژگیها:

  • تولید شده از مواد اولیه با ابعاد استاندارد
  • ضخامت گالوانیزه گرم با پوشش بیش از 100 میکرون